Facebook Nyheder

Affald til deponi

Affald til deponi er det affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes og dermed håndteres højere oppe i affaldshierakiet. Det er affaldsfraktioner som asbest, isoleringsmaterialer af mineraluld, porcelæn, gadeopfej og shredderaffald.

Containere til deponi

Ejler Chr. Knudsen anbefaler følgende containere til deponi:

Maxicontainer

Truckvippecontainer

Top