Facebook Nyheder

Jern & metal

Alle metaller kan genanvendes. Metal smeltes og genanvendes til ny produktion.  Metal har den fordel, at det ikke slides af at være genanvendt. Den store miljøgevinst ved at genanvende ligger i, at der spares på naturens materialer, samtidig spares der store mængder energi ved, at der ikke skal brydes malm.

Containere til jern og metal

Ejler Chr. Knudsen anbefaler følgende containere til jern og metal:

Maxicontainer

Truckvippecontainer

Metalproduktion ved udvinding af malm og smeltning

Top