Facebook Nyheder

Organisk affald

Ejler Chr. Knudsen tilbyder indsamling af organisk affald – både med og uden emballage.

Containere til papir og pap

Ejler Chr. Knudsen anbefaler følgende containere til organisk affald:

Minicontainer

Midicontainer

Organisk affald til bioforgasning

Efter forsortering af det organiske affald fremstilles en pulp, som går til bioforgasning. Her fremstilles energi og gødning/kompost af det organiske affald, som til sidst kan indgå som næring til planter. Der kan udvindes 150-200 m3 biogas af et ton madaffald.

Top