Facebook Nyheder

Papir til makulering

Papir til makulering følger samme genanvendelsesproces som papir og pap

 

NB. Makulering af fortroligt materiale udføres under tavshedspligt. Makuleringen kan foregå i vores makuleringsmaskine på kundens adresse, ligesom der kan udleveres aflåselige sikkerhedsbokse, som afhentes efter individuel aftale.

Containere til makulering

Ejler Chr. Knudsen anbefaler følgende containere til makulering:

Makuleringsboks

Minicontainer 

Top