Facebook Nyheder

Genbrug

Ud over at det er mest miljørigtigt, kan der være stor økonomisk gevinst ved at sortere sit affald.
 
F.eks. er pap og plast en værdifuld ressource, som med fordel kan hentes/tømmes separat, da der ikke er pålagt afgift som f.eks. affald til forbrænding. 
 
Vi vurderer genanvendelige fraktioner og giver vore kunder den mest favorable dagspris, som reguleres hver måned ud fra markedsudviklingen.
 
Andre genanvendelige materialer kunne være træ, jern og metal, dæk, elektronikaffald. Læs mere om dem her:

Ring og hør nærmere

Top