Genbrug

ECK har specialiseret sig indenfor moderne affaldshåndtering. 

Vi har altid fokus på miljøet og håndterer derfor affaldet miljørigtigt og indenfor miljølovgivningen.

Vi indsamler dagligt på rute, men også på anfordring, alt efter kundens krav og ønsker.

Er der behov for en samlet landsdækkende løsning, tilbydes dette gennem vores samarbejdspartner MiljøLogistik A/S (www.mi-lo.dk)

Vi står naturligvis altid til rådighed med professionel rådgivning for etablering af den optimale løsning.

Organisk Affald

ECK tilbyder indsamling af organisk affald – både med og uden emballage.

Organisk affald til bioforgasning

Efter forsortering af det organiske affald fremstilles en pulp, som går til bioforgasning. Her fremstilles energi og gødning/kompost af det organiske affald, som til sidst kan indgå som næring til planter. Der kan udvindes 150-200 m3 biogas af et ton madaffald.

 

Containere til organisk affald

ECK anbefaler følgende containere til organisk affald:

Minicontainer, Midicontainer

Pap og papir

Vi bruger ca. 250 kg papir og pap pr. dansker pr. år. Langt det meste papir og pap kan med fordel genanvendes. Ved produktion af papir og pap af jomfruelige materialer sker det efter nedestående proces:

Når man genanvender papir og pap, sparer man energi, vand og kemikalier og selvfølgelig træ

Containere til pap og papir

ECK anbefaler følgende containere til papir og pap:

Minicontainer, Midicontainer, Maxicontainer, Komprimator, Ballepresser, Makuleringsboks, Truckvippecontainer

Plast

Mange plasttyper kan genanvendes. Det kræver, at de kildesorteres, og at de er fri af produktionsrester og kemikalier. Ved at genanvende plast sparer man på olie og nedsætter udledning af CO2.  

Kontakt os for ydeligere info.

Papir til makulering

Papir til makulering følger samme genanvendelsesproces som papir og pap

NB. Makulering af fortroligt materiale udføres under tavshedspligt. Makuleringen kan foregå i vores makuleringsmaskine på kundens adresse, ligesom der kan udleveres aflåselige sikkerhedsbokse, som afhentes efter individuel aftale.

Containere til makulering

ECK anbefaler følgende containere til makulering:

Makuleringsboks, Minicontainer 

Jern og metal

Alle metaller kan genanvendes. Metal smeltes og genanvendes til ny produktion.  Metal har den fordel, at det ikke slides af at være genanvendt. Den store miljøgevinst ved at genanvende ligger i, at der spares på naturens materialer, samtidig spares der store mængder energi ved, at der ikke skal brydes malm.

Containere til jern og metal

ECK anbefaler følgende containere til jern og metal:

Maxicontainer, Truckvippecontainer

Send os en besked

Skal du bestille en container, transport eller andet? Kontakt os her